Till startsida
Webbkarta

Vill du bli en del av världen?

Vi lever i en värld som blir alltmer globaliserad och digitaliserad. Kommunikation på andra språk än svenska är en naturlig del av vårt dagliga liv. En sådan värld ställer stora krav på god kommunikationsförmåga såväl språkligt som kulturellt.

Institutionen för språk och litteraturer erbjuder utbildningar som gör dig väl förberedd för ett yrkesliv i ett internationellt sammanhang. Vi har grundutbildning i 13 olika språk. Om du vill kan du läsa delar av din utbildning på ett universitet utomlands. Vissa kurser kan läsas som nät- eller distanskurs.

I de flesta av våra ämnen kan du fortsätta dina studier på avancerad nivå och därefter på forskarutbildningsnivå. Under studiernas gång utvecklar du din kommunikativa och kulturella kompetens och får ett alltmer vetenskapligt förhållningssätt till ditt ämne.

Forskningen har språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig inriktning. Den bedrivs ofta ämnesövergripande och i nära samarbete med universitet i målspråksländerna.


Paneldebatt 7 maj: "Är språk vetenskap?"

Öppet evenemang, alla intresserade är välkomna!

Kalender

Fler händelser i kalendern

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta